Ανακαλύψτε τους τρόπους επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα αγγειολογίας, τις νέες μεθόδους Ιατρικής που εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο κλάδο και λάβετε πληροφορίες για συνέδρια και σεμινάρια.