Η ιατρική είναι ένας κλάδος με τεράστια ευθύνη να βαραίνει όσους επιλέξουν να τον υπηρετήσουν, μιας και μια αποτυχία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες ή και να αποβεί μοιραία, ενώ πολλές είναι και οι φορές που παρατηρούνται απρόβλεπτα συμβάντα και αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού. Συνεπώς, σε ένα πεδίο με λεπτές ισορροπίες, η επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων είναι υψίστης σημασίας για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η Επικοινωνία μεταξύ των Γιατρών θεωρείται Σωτήρια

Είναι γεγονός ότι μέσα από την επικοινωνία έχουν επιλυθεί και αποφευχθεί συμβάντα στη γενικότερη ιατρική, αλλά και στην αγγειολογία πιο συγκεκριμένα. Η ανταλλαγή πληροφοριών είτε μέσω των εκτεταμένων μελετών και ερευνών σε μεγάλες μερίδες του παγκόσμιου πληθυσμού, είτε μέσω απευθείας συζητήσεων μεταξύ των γιατρών των διαφόρων ειδικοτήτων, έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας, αλλά και της ποιότητας των παροχών στην ιατρική.

Στον κλάδο της αγγειολογίας και της αγγειοχειρουργικής, όπου τα θέματα είναι πολύ λεπτά και πολλές φορές αλληλένδετα με άλλους κλάδους της ιατρικής, η επικοινωνία και η προσεκτική μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης οποιασδήποτε νόσου ή πάθησης κρίνεται απαραίτητη. Η διαχείριση των αγγειακών παθήσεων, απαιτεί τη συγκατάθεση και γιατρών άλλων ειδικοτήτων, μιας και η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα κάποιου άλλου, κυρίως εάν ο ασθενής παρουσιάζει οποιαδήποτε προδιάθεση ή έχει κάποιο ιστορικό.

Δεν είναι λίγες, λοιπόν, οι φορές που οι γιατροί ενημερώνουν τους ασθενείς ότι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή και με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή να συγκαλέσουν ιατρικά συμβούλια προτού παρθεί η απόφαση. Σε πολλές, δε, περιπτώσεις η επικοινωνία με συναδέλφους του εξωτερικού και η αποστολή των φακέλων των ασθενών προς μελέτη είναι ιδιαίτερης σημασίας για να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και γύρω από την κατάλληλη μέθοδο προς αντιμετώπισή της.

Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων παγκοσμίως αναγνωρίζουν τη σημασία της μεταξύ τους επικοινωνίας, προκειμένου να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία στους ασθενείς τους.