Η επικοινωνία ανάμεσα στον ιατρικό κόσμο είναι ένας βασικός παράγοντας για την εξέλιξη και τη σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων νοσημάτων. Με τη δυνατότητα που μας παρέχει η τεχνολογία, έχει επιτευχθεί ένα ψηλό επίπεδο επικοινωνίας, το οποίο παρέχει και τα απαραίτητα οπτικά μέσα.

Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Επικοινωνίας και της Ιατρικής

Πολλές μορφές νεοεμφανισθέντων νοσημάτων και παθήσεων, τα οποία είτε είναι μετάλλαξη μιας ήδη υπάρχουσας νόσου, είτε είναι εξολοκλήρου μια καινούρια μορφή ασθένειας, αποτελούν τον εφιάλτη του κάθε γιατρού. Η αβεβαιότητα γύρω από τη σοβαρότητα μιας άγνωστης νόσου, αλλά και γύρω από την αγωγή, την αντιμετώπιση και την πρόληψή της, καλούν τους γιατρούς να καταβάλουν προσπάθειες που ξεπερνούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να κινηθούν σε άγνωστα μονοπάτια.

Η επικοινωνία ανάμεσα στους ιατρικούς κύκλους συγκεκριμένων κλάδων, αλλά και των υπόλοιπων ειδικοτήτων αποτελεί τη βασική αρχή και την πρωταρχική κίνηση, που θα είναι και το έναυσμα της προσπάθειας εύρεσης της λύσης του προβλήματος.

Με τη δύναμη της τεχνολογίας και του internet, οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρούν το ιατρικό ιστορικό ηλεκτρονικά, παράλληλα με τις όποιες σημειώσεις και παρατηρήσεις έχουν κρατήσει σε σχέση με τον εκάστοτε ασθενή τους, και επίσης μαζί με φωτογραφικό υλικό, το οποίο δίνει και μια πληρέστερη εικόνα γύρω από την πάθηση, την οποία πρέπει να καταπολεμήσουν.

Μέσα από το οπτικό υλικό, αλλά και πολλές φορές τη ζωντανή και άμεση επικοινωνία του γιατρού κατά την ώρα της εξέτασης ή της επέμβασης, με συναδέλφους της ειδικότητάς του ή με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να σχετίζονται με το νόσημα που έχει να αντιμετωπίσει, σχηματίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Η δυνατότητα, δε, της ζωντανής παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας τόσο όσον αφορά την πρόληψη, όσο και την αντιμετώπιση νέων ή ήδη υπαρχόντων νοσημάτων και ασθενειών, εφαρμόζοντας την κατάλληλη φαρμακευτική και επεμβατική αγωγή, όπου αυτό χρειάζεται.