Ο ιατρικός κλάδος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιστήμες, παρουσιάζοντας ραγδαίες και σημαντικές εξελίξεις. Ειδικά με την ανάπτυξη της Ρομποτικής και την ενσωμάτωσή της στην Ιατρική, η πρόοδος έχει γίνει ακόμη πιο εντυπωσιακή.