Οι μεγάλες εξελίξεις στον κλάδο της Αγγειολογίας, συνεπάγονται και την ανάγκη για πληροφόρηση των ιατρών του συγκεκριμένου κλάδου, έτσι ώστε να παραμένουν ενήμεροι και να ακολουθούν τις εξελίξεις στην Ιατρική.