ΧΟΡΗΓΟΙ

Χορηγικές Προτάσεις

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Alpha Public Relations  για να σας σταλούν οι χορηγικές προτάσεις.

Παράλληλα με τις επιστημονικές εργασίες του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων