Εταιρεία Οργάνωσης & Γραμματεία Συνεδρίου

Alpha Public Relations | Health Communications Agency
Πυθέου 55, 117 43 Αθήνα | Τηλ.: 210 3645 629 | Fax: 210 3644 441
www.apr.com.gr  | info@apr.com.gr