Λοιπές Πληροφορίες

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS, θα χορηγήσει 18 Εθνικά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα γίνεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, την Κυριακή, 05  Μαρτίου 2017, με τις εξής προϋποθέσεις:

1.              Συμπλήρωση ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος και

2.              Συμπλήρωση και παράδοση στη Γραμματεία του Συνεδρίου του Εντύπου
Αξιολόγησης του Συνεδρίου.

Κονκάρδες Συνεδρίου

Οι κονκάρδες των συνέδρων θα παραδίδονται από τη γραμματεία του συνεδρίου σε όλους του συνέδρους κατά την εγγραφή και την παραλαβή του συνεδριακού υλικού.

Κρίνεται απαραίτητη η επίδειξή της για την είσοδο στους συνεδριακούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και για την παραλαβή του πιστοποιητικού.

Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Οπτικοακουστικά Μέσα/ Slide Reception

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με data video projector για παρουσιάσεις μέσω H/Y, oθόνη και laser pointer. Ο κάθε ομιλητής θα πρέπει απαραίτητα να παραδώσει την παρουσίασή του στη Γραμματεία παραλαβής εργασιών, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη παρουσίαση του.

Παρακαλούνται θερμά όσοι εισηγητές θελήσουν να παρουσιάσουν μέσω του δικού τους Macbook, να ενημερώσουν τουλάχιστον 4 ώρες πριν την έναρξη, το προσωπικό της Γραμματείας Παραλαβής Εργασιών, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος επίλυσης τυχόν προβλήματος. Τέλος, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τον απαραίτητο VGA adaptor.

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου & Γραμματεία Συνεδρίου

Alpha Public Relations | Health Communications Agency
Πυθέου 55, 117 43 Αθήνα | Τηλ.: 210 3645 629 | Fax: 210 3644 441
www.apr.com.gr  | info@apr.com.gr

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η Γραμματεία θα λειτουργεί στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου τις παρακάτω ημέρες και ώρες και σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα διαλέξεων:

Παρασκευή, 03  Μαρτίου  2017        08:30 – 21:30
Σάββατο,      04  Μαρτίου  2017        08:30 – 20:00
Κυριακή,       05  Μαρτίου 2017         08:30 -14:00